bannertailieu1.jpg

Các loại độ bóng bề mặt Inox

Thứ Sáu, 08/03/2013 15:30

  • No1/ 2D/ BTP/ 2B/ BA
  • No4/ HL/ Scotch Britgh PVC
  • Mirror/ Titan/ Embossing/ Etching PVC
  • Inox đen, chưa tẩy bề mặt ( độ chống gỉ không thay đổi)