banner3.jpg banner4.jpg banner2.jpg bannergt2.jpg bannergt3.jpg bannergt1.jpg

Thành tích, chứng nhận

Thứ Ba, 07/05/2013 15:18
CHỨNG NHẬN CỦA TỔ CHỨC WQA:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 


ĐẠT CHỨNG NHẬN VÀNG  NHÀ CUNG CẤP ĐÁNG TIN CẬY NĂM 2011

ĐẠT CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU UY TÍN NĂM 2011
KỶ NIỆM CHƯƠNG:
THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN ĐẤT VIỆTKỶ NIỆM CHƯƠNG:
DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
2010