bannersp.jpg banersp1.jpg banner5.jpg

Dây, Lưới Inox

Lưới Inox 201 | Lưới Inox 304 | Lưới Inox 316

KÍCH THƯỚC LỖ: 8x8, 12x12mm,
ĐỘ DÀY:0.5mm, 1mm, 2mm

Lưới Inox 201 | Lưới Inox 304 | Lưới Inox 316
Đường kính lỗ: 8x8mm, 10x10mm, 12x12mm, 16x16mm,  ...
Độ dày: 0.5mm, 1mm, 2mm, 3mm ...
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Có thể cung cấp  hàng theo kích cỡ đặt hàng
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng, chăn nuôi,các công trình xây dựng dân dụng v.v...
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản
Lưới Inox 201 | Lưới Inox 304 | Lưới Inox 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Lưới Inox Hàn 201 | Lưới Inox Hàn304 | Lưới Inox Hàn 316

KÍCH THƯỚC LỖ:10x20,15x30mm,
ĐỘ DÀY:0.5mm, 1mm, 2mm

Lưới Inox Hàn 201 | Lưới Inox Hàn304 | Lưới Inox Hàn 316
Đường kính lỗ: 10x20mm - 15x30mm, ...
Độ dày: 0.5mm, 1mm, 2mm, 3mm ...
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Có thể cung cấp  hàng theo kích cỡ đặt hàng
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng, chăn nuôi,các công trình xây dựng dân dụng v.v...
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Lưới Inox Hàn 201 | Lưới Inox Hàn304 | Lưới Inox Hàn 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Lưới Inox 201 | Lưới Inox 304 | Lưới Inox 316

KÍCH THƯỚC LỖ: 5x10, 6x12mm,
ĐỘ DÀY: 0.5mm, 1mm, 2mm, ...

Lưới Inox 201 | Lưới Inox 304 | Lưới Inox 316
Đường kính lỗ: 168 - 219mm, ...
Độ dày: 0.5mm, 1mm, 2mm, 3mm ...
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Có thể cung cấp  hàng theo kích cỡ đặt hàng
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng, chăn nuôi,các công trình xây dựng dân dụng v.v...
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Lưới Inox 201 | Lưới Inox 304 | Lưới Inox 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Dây Cáp Inox 201 | Dây Cáp Inox 304 | Dây Cáp Inox 316

ĐƯỜNG KÍNH: 5-10mm, ...
ĐỘ DÀY: 3x3, 7x7, 3x19mm, ...

Dây Cáp Inox 201 | Dây Cáp Inox 304 | Dây Cáp Inox 316
Đường kính : 5-10mm, ...
Độ dày: 3x3, 7x7, 3x19, 3x15...
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Có thể cung cấp  hàng theo kích cỡ đặt hàng
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng, chăn nuôi,các công trình xây dựng dân dụng v.v...
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản
Dây Cáp Inox 201 | Dây Cáp Inox 304 | Dây Cáp Inox 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Dây Cáp Inox 201 | Dây Cáp Inox 304 | Dây Cáp Inox 316

ĐƯỜNG KÍNH: 0.5 mm, 1.8mm, ...
ĐỘ DÀY: 1mm, 2mm, 3mm, ...

Dây Cáp Inox 201 | Dây Cáp Inox 304 | Dây Cáp Inox 316
Đường kính: 1.8mm, 1.2mm, 3mm ...
Độ dày: 1.5, 2mm, 3mm ...
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Có thể cung cấp  hàng theo kích cỡ đặt hàng
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng, chăn nuôi,các công trình xây dựng dân dụng v.v...
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Dây Cáp Inox 201 | Dây Cáp Inox 304 | Dây Cáp Inox 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Dây Cáp Inox 201 | Dây Cáp Inox 304 | Dây Cáp Inox 316

ĐƯỜNG KÍNH: 0.5mm, 1.2mm, ...
ĐỘ DÀY: 1.2mm, 1.8mm, 3mm, ...

Dây Cáp Inox 201 | Dây Cáp Inox 304 | Dây Cáp Inox 316
Đường kính: 1.8mm, 1.2mm, 3mm ...
Độ dày: 1.5, 2mm, 3mm ...
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Có thể cung cấp  hàng theo kích cỡ đặt hàng
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng, chăn nuôi,các công trình xây dựng dân dụng v.v...
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Dây Cáp Inox 201 | Dây Cáp Inox 304 | Dây Cáp Inox 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân