bannersp.jpg banersp1.jpg banner5.jpg

Ống Inox CN

Ống Inox Công Nghiệp 304 / Ống Inox Công Nghiệp 201 / Ống Inox Công Nghiệp 316

ĐƯỜNG KÍNH: 27, 42, 48mm, ...
ĐỘ DÀY: 2.0 - 4.0mm, ...
CHIỀU DÀI: 6m

Ống Inox Công Nghiệp 304 / Ống Inox Công Nghiệp 201 / Ống Inox Công Nghiệp 316
Đường kính: 21, 48, 50, 60, 76, 89, 90, 101, 114 mm, ...
Độ dày: 2.0 - 4.0mm
Chiều dài: 6m
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: 2B/No1
Chất lượng: Loại 1
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản
Ống Inox Công Nghiệp 304 / Ống Inox Công Nghiệp 201 / Ống Inox Công Nghiệp 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Ống Inox Công Nghiệp Đúc 304 / Ống Inox Công Nghiệp Đúc 201 / Ống Inox Công Nghiệp Đúc 316

ĐƯỜNG KÍNH : 60, 168, 180mm, ...
ĐỘ DÀY: 4.6 - 4.8 mm
CHIỀU DÀI: 6m

Ống Inox Công Nghiệp Đúc 304 / Ống Inox Công Nhiệp Đúc 201 / Ống Inox Công Nghiệp Đúc 316
Đường kính: 60, 168, 180 mm, ...
Độ dày: 4.6 - 4.8mm
Chiều dài: 6m
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: 2B/No1
Chất lượng: Loại 1
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Ống Inox Công Nghiệp Đúc 304 / Ống Inox Công Nghiệp Đúc 201 / Ống Inox Công Nghiệp Đúc 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Ống Inox Công Nghiệp 201 / Ống Inox Công Nghiệp 304 / Ống Inox Công Nghiệp 316

ĐƯỜNG KÍNH: 49 - 114mm, ... 
ĐỘ DÀY: 1.8 - 3.0mm, ...
CHIỀU DÀI: 6m

Ống Inox Công Nghiệp 201 / Ống Inox Công Nghiệp 304 / Ống Inox Công Nghiệp 316)
Đường kính: 49 - 114mm, ...
Độ dày: 1.8 - 3.0mm, ...
Chiều dài: 6m
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: 2B/No1
Chất lượng: Loại 1
Có thể cung cấp  hàng theo kích cỡ đặt hàng
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Ống Inox Công Nghiệp 201 / Ống Inox Công Nghiệp 304 / Ống Inox Công Nghiệp 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Ống Inox 304 ( Công Nghiệp ) / Ống Inox Công Nhiệp 304.2B / Ống Inox Công Nghiệp 304.No1

ĐƯỜNG KINH: 21, 48, 50mm ...
ĐỘ DÀY: 0.3 - 2.5mm
CHIỀU DÀI: 6m

Ống Inox Công Nghiệp 304 / Ống Inox Công Nghiệp 2B / Ống Inox Công Nghiệp No1
Đường kính: 21, 48, 50, 60, 76, 89, 90, 101, 114 mm, ....
Độ dày: 0.3 - 2.5mm
Chiều dài: 6m
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: 2B\No1
Chất lượng: Loại 1
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Ống Inox 304 ( Công Nghiệp ) / Ống Inox Công Nhiệp 304.2B / Ống Inox Công Nghiệp 304.No1 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Ống Inox Công Nghiệp Đúc 201 / Ống Inox Công Nghiệp Đúc 304 / Ống Inox Công Nghiệp Đúc 314

ĐƯỜNG KÍNH: 21, 34, 42mm, ...
ĐỘ DÀY: 2.5 - 3.0mm, ...
CHIỀU DÀI: 6m

Ống Inox Công Nghiệp Đúc 201 / Ống Inox Công Nghiệp Đúc 304 / Ống Inox Công Nghiệp Đúc 314
Đường kính: 21, 27, 34, 42mm, ...
Độ dày: 2.5 - 3.0mm, ...
Chiều dài: 6m
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: 2B/No1
Chất lượng: Loại 1
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản
Ống Inox Công Nghiệp Đúc 201 / Ống Inox Công Nghiệp Đúc 304 / Ống Inox Công Nghiệp Đúc 314 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Ống Inox Công Nghiệp 201 / Ống Inox Công Nghiệp 304 / Ống Inox Công Nghiệp 316

ĐƯỜNG KÍNH: 168 - 219mm, ...
ĐỘ DÀY: 2.0 - 4.6mm, ... 
CHIỀU DÀI: 6m

Ống Inox Công Nghiệp 201 / Ống Inox Công Nghiệp 304 / Ống Inox Công Nghiệp 316
Đường kính: 168 - 219mm, ...
Độ dày: 2.0 - 4.6mm, ...
Chiều dài: 6m
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: 2B/No1
Chất lượng: Loại 1
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng 
Ống Inox Công Nghiệp 201 / Ống Inox Công Nghiệp 304 / Ống Inox Công Nghiệp 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân