bannersp.jpg banersp1.jpg banner5.jpg

Láp Inox

Láp Inox 304 ( Nhật) / Láp Inox 201 / Lap Inox 316L

Đường kính: Ø 110 - Ø 140 mm
Chiều dài: ≤ 6.1 m

Láp Inox 304 (Nhật) / Láp Inox 201 / Láp Inox 316L
Đường kính : Ø 20,30,37,44.5,57,63,75,82.6,110,114,120,127,139,140,160, ..
Chiều dài : ≤ 6.1 m
Mác thép : 304, 304L, 316, 316L, 201
Tiêu chuẩn : SUS / ASTM / DIN / jis/
Bề mặt : 2B/BA
Chất lượng : Loại 1
Xuất xứ : Nhật Bản, Ấn Độ, ...
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu  
Điều kiện thanh toán :  TM hoặc chuyển khoản
Láp Inox 304 ( Nhật) / Láp Inox 201 / Lap Inox 316L Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Láp Inox 304 ( Ngắn ) / Láp Inox 316L / Láp Inox 201L

Đường kính: Ø 82- Ø 139 mm
Chiều dài: ≤ 6.1 m

Láp Inox 304 ( Ngắn) / Láp Inox 316L / Láp Inox 201L
Đường kính : Ø 20,30,34,37,44.5, 57,63,75,82.6,110,114,120,127,139,140,160, ..
Chiều dài : ≤ 6.1 m
Mác thép : 304, 304L, 316, 316L, 201
Tiêu chuẩn : SUS / ASTM / DIN / jis/
Bề mặt : 2B/BA
Chất lượng : Loại 1
Xuất xứ : Nhật Bản, Ấn Độ, ...
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu  
Điều kiện thanh toán :  TM hoặc chuyển khoản
Láp Inox 304 ( Ngắn ) / Láp Inox 316L / Láp Inox 201L Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Láp Inox 304 / Láp Inox 316 / Láp Inox 430

Đường kính: Ø 19.5 - 50.0 mm
Chiều dài: ≤ 6.1 m

Láp Inox 304 / Láp Inox 316 / Láp Inox 430
Đường kính : Ø 20,30,37,40,57,63,75,82,110,114,120,127,139,140,160, ..
Chiều dài : ≤ 6.1 m
Mác thép : 304, 304L, 316, 316L, 201
Tiêu chuẩn : SUS / ASTM / DIN / jis/
Bề mặt : 2B/BA
Chất lượng : Loại 1
Xuất xứ : Nhật Bản, Ấn Độ, ...
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu  
Điều kiện thanh toán  :  TM hoặc chuyển khoản
Láp Inox 304 / Láp Inox 316 / Láp Inox 430 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Lap Inox 201L / Láp Inox 303L / Láp Inox 304L

Đường kính: Ø 50 - Ø 110 mm, ...
Chiều dài: ≤ 6.1 m

Láp Inox 201L / Láp Inox 303L / Láp Inox 304L
Đường kính : Ø 20,30,34,37,50.6,63,75,110,114,120,127,139,140,160, ..
Chiều dài : ≤ 6.1 m
Mác thép : 304, 304L, 316, 316L, 201
Tiêu chuẩn : SUS / ASTM / DIN / jis/
Bề mặt : 2B/BA
Chất lượng : Loại 1
Xuất xứ : Nhật Bản, Ấn Độ, ...
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu  
Điều kiện thanh toán  :  TM hoặc chuyển khoản
Lap Inox 201L / Láp Inox 303L / Láp Inox 304L Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Láp Inox 304L / Láp Inox 303L / Láp Inox 201L / Láp Inox 430L

Đường kính: Ø 82.6 - Ø 114 mm
Chiều dài: ≤ 6.1 m

Láp Inox 304 / Láp Inox 303L / Láp Inox 201L / Lap Inox 430L
Đường kính : Ø 20,30,34,37,40,63,75,82.6,110,114,120,127,139,140,160, ..
Chiều dài : ≤ 6.1 m
Mác thép : 304, 304L, 316, 316L, 201
Tiêu chuẩn : SUS / ASTM / DIN / jis/
Bề mặt : 2B/BA
Chất lượng : Loại 1
Xuất xứ : Nhật Bản, Ấn Độ, ...
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu  
Điều kiện thanh toán :  TM hoặc chuyển khoản
Láp Inox 304L / Láp Inox 303L / Láp Inox 201L / Láp Inox 430L Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Láp Inox 201 (Ngắn) / Láp Inox 304L / Láp Inox 440L

Đường kính: Ø 101 - Ø 160 mm
Chiều dài: ≤ 6.1 m

Láp Inox 201 ( Ngắn) / Láp Inox 304L / Láp Inox 440L
Đường kính : Ø 20,30,37,40,57,63,75,82,110,114,120,127,139,140,160, ..
Chiều dài : ≤ 6.1 m
Mác thép : 304, 304L, 316, 316L, 201
Tiêu chuẩn : SUS / ASTM / DIN / jis/
Bề mặt : 2B/BA
Chất lượng : Loại 1
Xuất xứ : Nhật Bản, Ấn Độ, ...
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu  
Điều kiện thanh toán :  TM hoặc chuyển khoản
Láp Inox 201 (Ngắn) / Láp Inox 304L / Láp Inox 440L Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân