bannersp.jpg banersp1.jpg banner5.jpg

Ống Inox Trang trí

Ống Inox trang trí 304 / Ống Inox Trang Trí 201 / Ống Inox Trang Trí 316

ĐƯỜNG KÍNH: Ø12.7, Ø16
ĐỘ DÀY: 1.0 -2.5 mm
CHIỀU DÀI:6m

Ống Inox Trang Trí 304 / Ống Inox Trang Trí 201 / Ống Inox Trang Trí 316
Đường kính:  Ø12.7, Ø16
Độ dày:  1.0 -2.5 mm
Chiều dài: 6m
Mác thép: 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Ống Inox  trang trí 304 / Ống Inox Trang Trí 201 / Ống Inox Trang Trí 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Ống Inox Trang Trí 304 / Ống Inox Trang Trí 201 / Ống Inox Trang Trí 316

ĐƯỜNG KÍNH: Ø16->Ø76
ĐỘ DÀY: 0.5 -> 1.5 mm
CHIỀU DÀI: 6m

Ống Inox Trang Trí 304 / Ống Inox Trang Trí 201 / Ống Inox Trang Trí 316
Đường kính: Ø16->Ø76
Độ dày: 0.5 -> 1.5 mm
Chiều dài: 6m
Mác thép: 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Ống Inox  Trang Trí 304 / Ống Inox Trang Trí 201 / Ống Inox Trang Trí 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Hộp Inox 304 ?( Chũ Nhật ) / Hộp Inox 201 / Hộp Inox 316 BA

CẠNH VUÔNG: 25x50; 30x60; ...
ĐỘ DÀY: 1.2 -2.5mm
CHIỀU DÀI: 6m

Hộp Inox 304 (Chữ nhật) / Hộp Inox 201 / Hộp Inox 316 BA
Cạnh vuông: 25x50; 30x60; 40x80; ...
Độ dày: 0.5 -2.5mm
Chiều dài: 6m
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Hộp  Inox 304 ?( Chũ Nhật ) / Hộp Inox 201 / Hộp Inox 316 BA Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Hộp Inox 304 (Vuông ) / Hộp Inox 201 / Hộp Inox 316

CẠNH VUÔNG: 25x50; 40x80; ... 
ĐỘ DÀY: 1.0 -2.5 mm
CHIỀU DÀI: 6m

Hộp Inox 304  (Vuông Trang Trí ) / Hộp Inox 201 / Hộp Inox 316 BA
Cạnh vuông: 25x50; 30x60; 40x40; 40x80; ...
Độ dày: 1.0 -2.5 mm
Chiều dài: 6m
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Hộp Inox 304 (Vuông ) / Hộp Inox 201 / Hộp Inox 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Ống Inox trang trí 304BA / Ống Inox Tang Trí 201 / Ống Inox Trang Trí 316

ĐƯỜNG KÍNH: Ø 76 - 114mm
ĐỘ DÀY: 1.2 - 2.5mm
CHIỀU DÀI: 6m

Ống Inox Trang Trí 304BA / Ống Inox Trang Trí 201 / Ống Inox Trang Trí 316
Đường kính:  Ø76 - 114mm
Độ dày:  1.2 -2.5 mm
Chiều dài: 6m
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản 
Ống Inox trang trí 304BA / Ống Inox Tang Trí 201 / Ống Inox Trang Trí 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Hộp Inox Trang Trí 304 / Hộp Inox Trang Trí 201 / Hộp Inox Trang Trí 316

CẠNH VUÔNG: 25x50; 30x60; ...
ĐỘ DÀY: 0.5 -2.5mm
CHIỀU DÀI: 6m

Hộp Inox Trang Trí 304 / Hôp Inox Trang Trí 201 / Hộp Inox Trang Trí 316
Cạnh vuông: 25x50; 30x60; 40x40; 40x80; ...
Độ dày: 1.0 -2.5 mm
Chiều dài: 6m
Mác thép: SUS 304, 304L, 316, 316L, 201   
Bề mặt: BA/2B
Chất lượng: Loại 1
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan 
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu 
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoản
Hộp Inox Trang Trí 304 / Hộp Inox Trang Trí 201 / Hộp Inox Trang Trí 316 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân