bannersp.jpg banersp1.jpg banner5.jpg

Tấm, Cuộn Inox

Tấm Inox 304.2B / Tấm Inox 304.NO1 / Tấm Inox 304. 316. 201

ĐỘ DÀY: 1.9 - 5.0 mm, ...
ĐỘ RỘNG: 1000 - 1575 mm, ...
CHIỀU DÀI:  ≤ 6.1 m

Tấm Inox 304 (2B/ NO1)
Mác thép : 304 BA, 2B, DC, L, HL, NO1
Tiêu chuẩn : JIS, AISI, ASTM, GB
Chiều dài : ≤ 6.1 m
Khổ rộng : 1000mm, 1220mm, 1255mm, 1630mm ... 
Bề mặt : BA/2B/No1/HL 
Xuất xứ : Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu
Điều kiện thanh toán : TM hoặc chuyển khoản
Tấm Inox 304.2B / Tấm Inox 304.NO1 / Tấm Inox 304. 316. 201 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Tấm Inox 304 BA / Tấm Inox 304 HL / Inox Tấm 304. 316. 201

ĐỘ DÀY: 0.8 - 1.9mm ...
KHỔ RỘNG: 1000 - 1575mm ....

Tấm Inox 304.BA / Tấm Inox 304.HL / Tấm Inox 304 304. 316. 201
Mác thép : 304 BA, 2B, DC, L, HL, NO1
Tiêu chuẩn : JIS, AISI, ASTM, GB
Chiều dài : ≤ 6.1 m
Khổ rộng : 1000mm, 1220mm, 1255mm, 1630mm ... 
Bề mặt : BA/2B/No1/HL 
Xuất xứ : Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu
Điều kiện thanh toán : TM hoặc chuyển khoản
Tấm Inox 304 BA / Tấm Inox 304 HL / Inox Tấm 304. 316. 201 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Tấm Inox 304 BA / Tấm Inox 304 2B / Tấm Inox 304. 316. 201

ĐỘ DÀY: 0.8 - 12.6 mm ...
KHỔ RỘNG: 1000 - 2000 mm ....

Tấm Inox 304.BA / Tấm Inox 304.2B / Tấm Inox 304.HL / Tấm Inox 304.NO1
Mác thép : 304 BA, 2B, DC, L, HL, NO1
Tiêu chuẩn : JIS, AISI, ASTM, GB
Chiều dài : ≤ 6.1 m
Khổ rộng : 1000mm, 1220mm, 1255mm, 1630mm ... 
Bề mặt : BA/2B/No1/HL 
Xuất xứ : Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu
Điều kiện thanh toán : TM hoặc chuyển khoản
Tấm Inox 304 BA / Tấm Inox 304 2B / Tấm Inox 304. 316. 201 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Cuộn Inox 304.2B / Inox Cuộn 304.NO1 / Inox Cuộn 304. 316. 201

ĐỘ DÀY: 1.9 - 3.0 mm, ...
KHỔ RỘNG: 1000 - 1547 mm, ...

Cuộn Inox 304 2B / Cuộn Inox NO1 / Inox Cuộn 304. 316. 201
Mác thép : SUS 304BA, 3042B, 304L, 304HL, 304No1, 
Tiêu chuẩn : SUS (Japan) | ASTM (USA) | EN ( EU)
Xuất xứ : Châu âu, Nhật Bản, Malaysia, ....
Độ dày : 0. 3, 0.4, 0.5, 0.8, 0.9, 0.92, 1.9, 2.0, 2.5, 3.75, 4.0, 5.86 mm, ...
Khổ rộng : 1000, 1255, 2000 mm ...
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu  
Điều kiện thanh toán : TM hoặc chuyển khoản
Cuộn Inox 304.2B / Inox Cuộn 304.NO1 / Inox Cuộn 304. 316. 201 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Cuộn Inox 304.BA | Inox Cuộn 304. HL | Cuộn Inox 304. 316. 201

ĐỘ DÀY: 0.3 - 1.9 mm, ...
KHỔ RỘNG: 1000 - 1547 mm, ...

Cuộn Inox 304.BA / Inox Cuộn 304.HL / Cuộn Inox 304. 316. 201
Mác thép : SUS 304BA, 3042B, 304L, 304HL, 304No1, 
Tiêu chuẩn : SUS (Japan) | ASTM (USA) | EN ( EU)
Xuất xứ : Châu âu, Nhật Bản, Malaysia, ...
Độ dày : 0. 3, 0.4, 0.5, 0.8, 0.9, 0.92, 1.9, 2.0, 2.5, 3.75, 4.0, 5.86 mm, ...
Khổ rộng : 1000, 1255, 2000 mm ...
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu  
Điều kiện thanh toán : TM hoặc chuyển khoản

Cuộn Inox 304.BA | Inox Cuộn 304. HL | Cuộn Inox 304. 316. 201 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân
Cuộn Inox 304.BA / Inox Cuộn 304.HL / Inox Cuộn 304.NO1

ĐỘ DÀY: 0.3 - 4.97 mm, ...
KHỔ RỘNG: 1000 - 1547 mm, ...

Cuộn Inox 304.BA / Inox Cuộn 304.HL / Inox Cuộn 304.NO1 / Inox Cuộn 304.DC
Mác thép : SUS 304BA, 3042B, 304L, 304HL, 304No1, 
Tiêu chuẩn : SUS (Japan) | ASTM (USA) | EN ( EU)
Xuất xứ : Châu âu, Nhật Bàn, Malaysia, ...
Độ dày : 0. 3, 0.4, 0.5, 0.8, 0.9, 0.92, 1.9, 2.0, 2.5, 3.75, 4.0, 5.86 mm, ...
Khổ rộng : 1000, 1255, 2000 mm ...
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu  
Điều kiện thanh toán : TM hoặc chuyển khoản
Cuộn Inox 304.BA / Inox Cuộn 304.HL / Inox Cuộn 304.NO1 Liên hệ mua hàng Chi tiết Đặt hàng
Địa chỉ công ty:
537A QL 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (028) 3864 0060
Email: sale@inoxdoan.com.vn 
Website: http://www.inoxdoan.com.vn
Sơ đồ đường điChi nhánh Bình Tân